Hem » Film » Stipendium

» film - stipendium

Susanne har tilldelats stipendium ur Björn Lindroths Minnesfond för sitt filmarbete.

Stipendieutdelningen skedde på pråmen NORDENS LJUS 1 oktober 2010.

Motivering:
Stacks Image 206
" Susanne Svantessons filmer är inte bara dokument över en förgången tid i svensk industrihistoria.
De handlar om människans värdighet.
Hon vågar berätta i långa sekvenser där man hinner låta tankarna vandra dit hon vill medan himlen över Gotland övergår i hav.
Kanske handlar hennes verk om livets mening."
Stacks Image 208