Hem » Film » Nacka Finmekaniska Verkstad

» film

Nacka Finmekaniska Verkstad
. . .och historien om två bröder
Stacks Image 183
En film av Susanne Svantesson

Thore och Lasse Sundell har under många år drivit Nacka Finmekaniska Verkstad tillsammans. Bröderna startade 1951 och inom båtbranschen är de vida kända för sina arbeten med propellrar, propelleraxlar, styrmaskiner till båtar samt för olika konstruktioner och uppfinningar. De betraktas som propellerspecialister, legandarer inom sitt område. Den kunskap som Thore och Lasse besitter är av det slag som snart kanske inte finns kvar längre. Bröderna kom också att bo ihop i 25 år i sitt föräldrahem i Skuru utanför Stockholm.
En film om yrkeskunskap och stolthet... en film om två bröder och deras arbete och liv.

MUSIK: Esbjörn Svensson Trio
PREMIÄR: fredagen den 26 nov 2010 i Stöttboden på Beckholmen.

Filmpremiären gick av stapeln i Beckholmens Fartygsvärncenters trivsamma lokal Stöttboden!
Intresset var stort vilket ledde till att en extravisning fick arrangeras veckan efter! Filmens huvudaktör Lasse Sundell hedrade båda visningarna med sin närvaro.här kan du se en trailer . . .
» beställ dvd här!